Home » Genealogie » Overlijdensakte van Catharina van der Heijden (1867-1868)

Overlijdensakte van Catharina van der Heijden (1867-1868)

Overlijdensakte van Catharina van der Heijden (1867-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Catharina van der Heijden (1867-1868) weergegeven.1 Op 28 december 1868 verscheen Pieter Cornelis van Zeger (±1843-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Pieter Cornelis was vijf en twintig jaar oud en bidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes Martinus Geneste (±1815-?), drie en vijftig jaar oud en zonder beroep. Zij verklaarden dat Catharina op 25 december 1868 om tien uur in de avond is overleden in de leeftijd van één jaar en vier maanden. Zij is geboren te ’s-Gravenhage en was aldaar ook woonachtig.2 Catharina is een dochter van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Karel Johannes was stukadoor van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1868, aktenummer 2556. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-catharina-van-der-heijden-1867-1868/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.