Home » Genealogie » Overlijdensakte van Nicolaas Teunis van Meerten (1916-1916)

Overlijdensakte van Nicolaas Teunis van Meerten (1916-1916)

Hierboven wordt de overlijdensakte van Nicolaas Teunis van Meerten (1916-1916) weergegeven.1 Op 1 februari 1916 deed Ruth van Meerten (1886-1948) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn zoon. Ruth was negen en twintig jaar oud en boomkweker van beroep. Hij woonde te Opheusden. Hij gaf aan dat Nicolaas Teunis op 1 februari 1916 om twee uur ’s nachts is overleden in de leeftijd van twee dagen. Hij was een zoon van Ruth van Meerten (1886-1948) en Willemina Katrina van Leijen (1892-1916). Als getuige had de aangever Gerrit Jansen Schuiling (1873-1941) meegenomen. Gerrit Jansen Schuiling oefende geen beroep uit en was twee en veertig jaar oud.2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1916, aktenummer 6. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De volgende akte, aktenummer 7, maakt melding van het overlijden van zijn moeder: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-willemina-katrina-van-leijen-1892-1916/.
  2. Deze getuige was ook ruim twee weken later als getuige aanwezig toen er opnieuw aangifte gedaan moest worden van overlijden. Dit keer van de vrouw en moeder Willemina Katrina van Leijen (1892-1916). Zie: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-willemina-katrina-van-leijen-1892-1916/.