Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willemina Katrina van Leijen (1892-1916)

Overlijdensakte van Willemina Katrina van Leijen (1892-1916)

Overlijdensakte van Willemina Katrina van Leijen (1892-1916) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte weergegeven van Willemina Katrina van Leijen (1892-1916).1 Op 18 februari 1916 deed Gijsbert van Leijen (1882-1944) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn zus. Gijsbert was drie en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij gaf aan dat Willemina Katrina op 17 februari 1916 om half drie in de middag is overleden in de leeftijd van drie en twintig jaar. Zij was de echtgenote van Ruth van Meerten, zonder beroep en wonende te Opheusden. Ze was een dochter van de boomkweker Klaas van Leijen (1848-1926) en wijlen Teuntje van Meerten (1854-1904). De aangever deed de aangifte samen met Gerrit Jansen Schuiling (1873-1941)2, twee en veertig jaar oud en zonder beroep. Uit de genealogische gegevens weten we dat zij op 17 mei 1912 in het huwelijk trad met Ruth van Meerten (1886-1948).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1916, aktenummer 7. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nlhttp://www.geldersarchief.nl.
  2. Hij was ook aanwezig als getuige bij het opmaken van de overlijdensakte van Dirk Gerritsen (1906-1907). Zie: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-dirk-gerritsen-1906-1907/.