Home » Genealogie » Overlijdensakte van Ruth van Meerten (1886-1948)

Overlijdensakte van Ruth van Meerten (1886-1948)

Overlijdensakte van Ruth van Meerten (1886-1948) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Ruth van Meerten (1886-1948) weergegeven.1 Op 14 mei 1948 deed Dirk Verwoert (1897-1967) in te gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van Ruth. Dirk was een en vijftig jaar oud en koopman van beroep.2 Hij gaf aan dat Ruth op 11 mei 1948 om drie uur in de middag in de Gemeente Kesteren overleden is in de leeftijd van een en zestig jaar. Ruth was bij leven boomkweker van beroep en echtgenoot van Klasina van Dee (1891-1967). Eerder was Ruth weduwnaar van Willemina Katrina van Leijen (1892-1916).3 Ruth was een zoon van de wijlen echtelieden Ruth van Meerten en Dora Peters. Uit de genealogische gegevens weten we dat hij op 17 mei 1912 in het huwelijk trad met Willemina Katrina van Leijen (1892-1916) en op 21 november 1918 in het huwelijk trad met Klasina van Dee (1891-1967). Ruth is op 15 mei 1948 begraven op de Algemene Begraafplaats ‘Dalwagenseweg’ te Opheusden.4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1948, aktenummer 12. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dirk Verwoert deed ook aangifte van het overlijden van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946). Zie: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-gerritje-maria-van-meerten-1913-1946/.
  3. Zie voor de overlijdensakte van zijn eerste vrouw deze link: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-willemina-katrina-van-leijen-1892-1916/.
  4. Zie: https://oorsprong.info/register-van-begraven-personen-op-de-algemene-begraafplaats-dalwagenseweg-in-opheusden-bezoek-aan-het-regionaal-archief-rivierenland/.