Home » Genealogie » Geboorteakte van Ruth van Meerten (1912-2001)

Geboorteakte van Ruth van Meerten (1912-2001)

Geboorteakte van Ruth van Meerten (1912-2001) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Ruth van Meerten (1912-2001) weergegeven.1 Op 26 november 1912 deed Ruth van Meerten (1886-1948) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van een zoon. Ruth was zes en twintig jaar oud, boomkweker van beroep en woonde te Opheusden. Hij gaf aan dat Ruth junior op 25 november 1912 om kwart voor twaalf in de ochtend te Opheusden is geboren. Zijn moeder was Willemina Katrina van Leijen (1892-1916), woonachtig te Opheusden en zonder beroep. De aangever had als getuigen meegenomen (1) Jan Roelof Heij (1855-1917), zeven en vijftig jaar oud en wagenmaker van beroep2, en (2) Machiel Gerritsen (1879-1958), drie en dertig jaar oud en boomkweker van beroep3. Beide getuigen woonden in Opheusden. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Ruth op 9 juli 1943 in het huwelijk getreden is met Bertha Elisabeth Tijssen (1924-1999).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1912, aktenummer 104. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jan Roelof was ook als getuige aanwezig bij de aangifte van geboorte van Jerfaas van Meerten (1890-1890). Zie: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jerfaas-van-meerten-1890-1890/.
  3. Ook wel Michiel Gerritsen genoemd. Hij was een broer van Gerrit Gerritsen (1881-1964) die getrouwd was met Meggel van Meerten (1881-1907). Zie het parenteel van dit echtpaar hier: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/. Michiel was ook aanwezig als getuige bij de aangifte van geboorte van Dirk Gerritsen (1906-1907): https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirk-gerritsen-1906-1907/.