Home » Genealogie » Overlijdensakte van Joost van Meerten (±1768-1824)

Overlijdensakte van Joost van Meerten (±1768-1824)

Overlijdensakte van Joost van Meerten (±1768-1824) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Joost van Meerten (±1768-1824) weergegeven.1 Op 29 maart 1824 verschenen Aaldert van Amerongen (1754-1828) en Antonie van Herwaarde (1780-1842) voor ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om het overlijden van Joost aan te geven. De ambtenaar was schout Aart Verbrugh (1772-1846). Aaldert van Amerongen  was zeventig jaar oud en planter van beroep. Antonie van Herwaarde was drie en veertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep. Beide aangevers woonde in de gemeente Lienden. Zij verklaarden dat Joost op 28 maart 1824 om acht uur in de morgen in de leeftijd van zes en vijftig jaar is overleden te Ingen. Hij was ongehuwd. Zijn beroep wordt niet vermeldt. De eerste getuige was niet in staat om te tekenen. De reden daarvan wordt niet vermeld.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1824, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.