Home » Genealogie » Doopbewijs van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868)

Doopbewijs van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868)

Doopbewijs van Johanna Antonia van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868) weergegeven.1 Johanna Antonia werd op 23 oktober 1796 gedoopt en is geboren op 11 oktober 1796. Haar vader was Frederik van Meerten (±1767-1845) en haar moeder was Luthera2 van de Peppel (1768-1830). Als doopgetuige was Woutertje van de Peppel aanwezig.3 Uit de genealogische gegevens weten we dat Johanna Antonia op 31 augustus 1831 te Utrecht in het huwelijk trad met Joannes Ganseveurder (±1810-1867).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Luitje genoemd.
  3. Woutertje was vermoedelijk de zus van Luthera.