Home » Genealogie » Doopbewijs van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868)

Doopbewijs van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868)

Doopbewijs van Johanna Antonia van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868) weergegeven.1 Johanna Antonia werd op 23 oktober 1796 gedoopt en is geboren op 11 oktober 1796. Haar vader was Frederik van Meerten (1766-1845) en haar moeder was Luthera2 van de Peppel (1768-1830). Als doopgetuige was Woutertje van de Peppel aanwezig.3 Uit de genealogische gegevens weten we dat Johanna Antonia op 31 augustus 1831 te Utrecht in het huwelijk trad met Joannes Ganseveurder (1810-1867).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Luitje genoemd.
  3. Woutertje was vermoedelijk de zus van Luthera.