Home » Genealogie » Doopinschrijving van Joannes Ganseveurder (1810-1867)

Doopinschrijving van Joannes Ganseveurder (1810-1867)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Joannes Ganseveurder (1810-1867) weergegeven.1 Joannes werd op 12 april 1810 gedoopt in de Rooms Katholieke Kerk te Bunnik. Hij was een zoon van Joes2 Ganseveurder (1780-1825) en Willemina Hoveling (1784-1864). Als doopgetuige was Dirkje Elberte (?-?) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Bunnik e.a., Doopboek der R.C. Kerk, 1788-1812, p. 53. Te raadplegen via de website van Het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Ook wel Jan genoemd.
  3. Het is de auteur (nog) onbekend of en hoe zij verwant is aan de doopouders.