Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johan Hendrik Weidner (1846-1902)

Overlijdensakte van Johan Hendrik Weidner (1846-1902)

Overlijdensakte van Johan Hendrik Weidner (1846-1902) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johan Hendrik Weidner (1846-1902) weergegeven.1 Op 22 december 1902 verscheen Willem Johannes Oudegeest (1838-1929) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht. Willem Johannes was dertig jaren en aanspreker van beroep. Johannes van Engelenburg (1848-1927) was vier en vijftig jaar oud en bode van beroep. De aangevers verklaarden dat Johan Hendrik op 21 december 1902 om half elf in de ochtend in de leeftijd van zes en vijftig jaar. Johan Hendrik Weidner was geboren te Utrecht, voor zijn overlijden woonachtig aan de Oosterstraat 19 te Utrecht en godsdienstonderwijzer van beroep.2 Hij was eerst weduwnaar van Neeltje de Boef (1843-1884), daarna van Hermina Catharina Hoenders (1849-1888) en later van Johanna Margaretha van der Sluijs (1851-?). Voor zijn overlijden was hij gehuwd met Maria Elizabeth Knierim (1852-1917). Hij was een zoon van de wijlen echtelieden Johan Christoph Weidner (1819-1875) en van Dora Johanna Penning (1813-1875).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1902, aktenummer 2068. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johan-hendrik-weidner-1846-1902/.