Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jelle van der Brug (1859-1859)

Overlijdensakte van Jelle van der Brug (1859-1859)

Overlijdensakte van Jelle van der Brug (1859-1859) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jelle van der Brug (1859-1859) weergegeven.1 Op 20 augustus 1859 deed Lipke Siebrens Reijenga (1817-1877), twee en veertig jaar oud en van beroep schipper, aangifte van het overlijden van Jelle. Hij deed de aangifte samen met Pieter Feikes Vlas (1798-1877), een en zestig jaar oud en veldwachter van beroep. Beide aangevers woonde te Heeg. De aangifte werd gedaan door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel. De aangevers verklaarden dat Jelle op 18 augustus 1859 om acht uur in de morgen te Heeg is overleden in de leeftijd van vier maanden. Jelle was een zoon van Pieter Jelles van der Brug (1819-1894), arbeider van beroep, en Metje Jans van Meerten (1825-1895), die op het moment van het overlijden geen beroep uitoefenende. Jelle werd geboren op 20 april 1859 te Heeg.2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, overlijdensakten, 1859, aktenummer 194. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jelle-van-der-brug-1859-1859/.