Home » Genealogie » Geboorteakte van Jelle van der Brug (1859-1859)

Geboorteakte van Jelle van der Brug (1859-1859)

Geboorteakte van Jelle van der Brug (1859-1859) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jelle van der Brug (1859-1859) weergegeven.1 Op 21 april 1859 deed Pieter Jelles van der Brug (1819-1894) aangifte van de geboorte van zijn zoon Jelle. Pieter was negen en dertig jaar oud, arbeider van beroep en woonde in Heeg. Hij gaf aan dat Jelle op 20 april 1859 om zes uur in de avond was geboren. De moeder van Jelle was Metje Jans van Meerten (1825-1895), zonder beroep en eveneens wonende te Heeg. Pieter deed de aangifte samen met (1) Sijtse Baukes van der Velde (1823-?), zes en dertig jaar oud en boer van beroep, en (2) Pieter Ages Hoekstra (1827-1872), twee en dertig jaar oud en timmerman van beroep. Beide getuigen woonden ook te Heeg. Jelle is in zijn babyjaren overleden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, geboorteakten, 1859, aktenummer 98. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.