Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan van Meerten (1793-1814)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1793-1814)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1793-1814) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amerongen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan van Meerten (1793-1814) weergegeven.1 Op 8 februari 1814 om negen uur in de ochtend deed Cornelis van der Voort (1783-?) in de gemeente Amerongen aangifte van het overlijden van Jan. Cornelis was twee en dertig jaar oud en postkantoorhouder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Rijk van Ree (1781-1816), drie en dertig jaar oud en daghuurder van beroep. Zij verklaarden dat Jan op 7 februari 1814 om 11 uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van twintig jaar. Hij overleed in het huis van zijn ouders en was een ontvluchte dienstplichtige (conscrit). Jan was de zoon van Klaas van Meerten (1764-1831), wagenmaker van beroep, en Trijntje van Ree (1767-1854). Rijk van Ree kon de akte niet ondertekenen omdat hij de schrijfkunst niet machtig was.

Voetnoten

  1. Bron: Burgerlijke Stand, Gemeente Amerongen, overlijdensakten, 1814, aktenummer 4. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.