Home » Genealogie » Telgen uit het geslacht Van Meerten in het Napoleontische leger – NIMH vermeldt lijst met militairen

Telgen uit het geslacht Van Meerten in het Napoleontische leger – NIMH vermeldt lijst met militairen

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) bevat een lijst met Nederlanders die dienden in het leger van Napoleon.1 De lijst is samengesteld door de heer Oteman die gebruik maakte van diverse stamboeken en officiersdossiers van Service Historique de la Défense (SHD). Het bevat een overzicht van ‘vrijwel alle registers van het landleger uit de Napoleontische tijd. Ruim 53.000 inschrijvingen (in de toekomst uitgebreid naar 57.000 en marine personeel’. Helaas zijn de gegevens van het 146e en 147e Regiment Infanterie van Linie verloren gegaan door een brand in de Pruisische legerplaats Wesel. Waren bij het Franse leger ook telgen van het geslacht Van Meerten aangemeld? Een eenvoudige zoektocht wijst daar wel op.

Het Franse leger trekt de bevroren Nederlandse rivier over. Schoolplaat van J.H. Isings. Bron: MijnGelderland.

Zoeken op ‘Meerten’ geeft 11 treffers.2 Helaas zijn dit niet allemaal telgen uit het geslacht Van Meerten. De lijst bevat fouten en geeft ook telgen uit het geslacht ‘Meerten’, die voor zover we nu weten geen nabije verwantschap met het geslacht ‘Van Meerten’ heeft. Hieronder slechts als het werkelijk een telg uit het geslacht Van Meerten betreft óf als moeder uit dat geslacht afkomstig is.

Bartholomeus de Bruin Ouboter (1794-?)

De eerste naam is Ouboter Bartholomeus Bruin. Hij was militair in het 2e Regiment Gardes d’Honneur. De naam van de militair is verkeerd gespeld en het gaat uiteindelijk niet om een telg uit het geslacht Van Meerten. Het betreft de militair Bartholomeus de Bruin Ouboter (1794-?). Volgens de registratie was hij een zoon van Justus Bruin (Justus de Bruin Ouboter) (?-1812) en Guill. v. Meerten. Dit laatste is niet correct, de moeder was namelijk geen telg uit het geslacht Van Meerten maar uit het geslacht Westerouen van Meeteren. Ze heette in het Nederlands wel Wilhelmina, dus haar verfranste voornaam is wel correct.

Jan van Eck (1793-?)

De tweede naam Jan van Eck is eveneens geen telg uit het geslacht Van Meerten. Jan van Eck diende het 27e Regiment Infanterie van Linie. Jan van Eck was de zoon van Jan van Eck en Grietje van Meeteren en niet Marguerite van Meerten zoals de inschrijving vermeldt. Jan is geboren op 17 juni 1793 te Beusichem.

Joseph van Heteren (1788-?)

De derde treffer is onzeker of het hier gaat om een telg uit het geslacht Van Meerten. Dit geeft de inschrijving ook aan. Het zou kunnen gaan om Joost van Heteren (1788-?) de zoon van Gerrit van Heteren (1833-?) en Grietje van Meerten (1734-1821). Maar helemaal zeker is dat niet. Joseph diende het 11e Regiment Huzaren.

Cornelis van Meerten (1789-1862)

De vijfde treffer is zeker een telg uit het geslacht Van Meerten. Het gaat om Cornelis van Meerten (1789-1862). Hij was militair in de 88e Cohorte. Cornelis was de zoon van Cornelis van Meerten (1755-1819) en Aletta van Elst (1753-1828). Bij de inschrijving wordt zijn moeder Alieda genoemd.

Jan van Meerten (1793-1814)

De zesde en tiende treffer gaat om dezelfde persoon. Jan van Meerten (1793-1814) diende zowel het 142e Regiment Infanterie van Linie als het 8e Regiment Infanterie van Linie. Jan was de zoon van Klaas van Meerten (1764-1831) en Trijntje van Ree (1767-1854). Bij beide inschrijvingen wordt Klaas ‘Nicolas’ genoemd en wordt zowel de voor- als achternaam van Trijntje verkeerd gespeld. Jan heeft gedeserteerd (= het leger ontvlucht) en is in 1814 overleden te Amerongen.3

Lambertus Antony van Meerten (1769-1855)

De elfde en laatste treffer is ook een telg uit het geslacht Van Meerten. Het gaat om Lambertus Antony van Meerten (1769-1855). Hij was verpleegkundige/farmacoloog in het Napoleontische leger. Lambertus Antony was de zoon van Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807). De inschrijving bevat daar echter geen gegevens van, zelfs de namen worden niet vermeld.

Uiteraard moeten al deze gegevens verder geverifieerd worden én dienen we de originele inschrijvingen/beschrijvingen te bestuderen om meer te weten te komen hoe lang deze telgen in het Napoleontische leger gediend hebben en hoe ze gediend hebben. Zo kwamen we er al achter, via de overlijdensakte, dat Jan van Meerten (1793-1814) zijn dienstplicht ontvlucht is.

Voetnoten

  1. https://www.archieven.nl/mi/2231/?mizig=364&miadt=2231&milang=nl&misort=last%5Fmod%7Cdesc&miview=tbl.
  2. https://www.archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&miadt=2231&mizig=364&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=ger%7Casc&mizk_alle=van%20Meerten.
  3. Zie voor zijn overlijdensakte: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-jan-van-meerten-1793-1814/.