Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan Timmer (1784-1861)

Doopinschrijving van Jan Timmer (1784-1861)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan Timmer (1784-1861) weergegeven.1 Jan werd op 19 december 1784 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 14 december 1784. Hij was een zoon van Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822). Als doopgetuige was Willemina van Meerten (±1750-1827) de huisvrouw van Cornelis van den Berg (±1762-1831) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 26. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-willemina-van-meerten-1750-1827-en-cornelis-van-den-berg-1762-1831/.