Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willemina Vondel (1787-1847)

Overlijdensakte van Willemina Vondel (1787-1847)

Overlijdensakte van Willemina Vondel (1787-1847) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willemina Vondel (1787-1847) weergegeven.1 Op 30 januari 1847 verscheen Hendrikus Jacobus Veldhuizen (1812-1893) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik. De ambtenaar in functie was burgemeester Derk de Rooij (1793-1863). Hendrikus Jacobus was vier en dertig jaar oud en timmerman van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes Schouten (1786-1842), een en zestig jaar oud en planter van beroep. Als goede vrienden hebben zij verklaard dat Willemina op 29 januari 1847 om vier uur in de middag te Ravenswaaij is overleden in de ouderdom van acht en vijftig jaar. Ze was zonder beroep, geboren te Dodewaard en woonachtig te Ravenswaaij.2 Ze is de echtgenote van Jacob Timmer (1783-1857). Jacob is arbeider en woonachtig te Ravenswaaij. Willemina was de dochter van wijlen de echtelieden Teunis Vondel (?-?) en Trijneke van Poederoijen (±1751-1843).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, overlijdensakten, 1847, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-willemina-vondel-1787-1847/.