Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1840-1878)

Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1840-1878)

Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1840-1878) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1840-1878) weergegeven.1 Op 8 maart 1878 verscheen Willem Johannes Oudegeest (1838-1929) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik. Willem Johannes was acht en dertig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes Veldhuizen (1835-?), twee en veertig en bode van beroep. Beide getuigen waren woonachtig te Utrecht. Zij verklaarden dat Hendrik op 7 maart 1878 om vier uur in de middag is overleden in de leeftijd van zeven en dertig jaar. Hij was smid van beroep, geboren te Utrecht2 en woonachtig aan de Kromme Nieuwegracht G 340. Hendrik was getrouwd met Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926) en een zoon van wijlen de echtelieden Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Overlijdensakten, 1878, aktenummer 374. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-van-meerten-1840-1878/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.