Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1837-1837)

Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1837-1837)

Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1837-1837) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1837-1837) weergegeven.1 Op 6 juli 1837 om half twaalf in de ochtend verscheen Jan de Groot (±1771-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht. De ambtenaar in functie was mr. jr. Paulus Adriaan Beelaerts van Oosterwijk (1781-1854). Jan was zes en zestig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij woonde aan de Vischmarkt te Utrecht. Hij deed de aangifte samen met Cornelis Johannes van Rijn (1783-1839), vijf en vijftig jaar oud en stadsbode van beroep. Hij woonde aan de Ambachtstraat te Utrecht. Zij verklaarden dat Hendrik op 5 juli 1837 om vier uur in de nacht in de leeftijd van drie weken is overleden. Hendrik was geboren te Utrecht2 en een zoon van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865).3 Hendrik was smid van beroep en het echtpaar woonde aan de Geerte Steeg Wijk B No. 525.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Overlijdensakten, 1837, aktenummer 844. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-van-meerten-1837-1837/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.