Home » Genealogie » Geboorteakte van Maria Honig (1858-1860)

Geboorteakte van Maria Honig (1858-1860)

Geboorteakte van Elisabeth Honig (1858-1860) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria Honig (1858-1860) weergegeven.1 Op 27 juli 1858 verscheen Johannes Marinus Honig (1824-1905) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Johannes Marinus was vier en dertig jaar oud en winkelier van beroep. Hij woonde te Utrecht aan de Lijnmarkt E52. Hij verklaarde dat Maria op 26 juli 1858 om half twaalf in de avond is geboren. Haar moeder was Elisabeth van Meerten (1824-1873).2 Johannes Marinus had twee getuigen meegebracht: (1) Pieter Antonie Roeper Bosch (1816-1897), twee en veertig jaar oud en winkelier van beroep, en (2) Anton Gerrit Honig3 (1826-1911), een en dertig jaar oud en winkelier van beroep. Beide getuigen wonen te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, geboorteakten, 1858, aktenummer 1014. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
  3. Ook wel Antonie Gerrit Honig genoemd.