Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik Christiaan van der Veen (1894-1958)

Overlijdensakte van Hendrik Christiaan van der Veen (1894-1958)

Overlijdensakte van Hendrik Christiaan van der Veen (1894-1958) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rheden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik Christiaan van der Veen (1894-1958) weergegeven.1 Op 12 februari 1958 verscheen Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (1901-1984) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rheden om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik Christiaan. Wilhelmus Antonius Franciscus was zeven en vijftig jaar oud, begrafenisbediende van beroep en woonachtig te Arnhem. Hij verklaarde dat Hendrik Christiaan op 10 februari 1958 om kwart voor twee in de middag is overleden in de leeftijd van drie en zestig jaar. Hendrik Christiaan was uitvoerder van beroep, geboren te Amsterdam en woonachtig te Arnhem.2 Hij was de echtgenoot van Dora Luberta van Meerten (1902-?) en een zoon van wijlen de echtelieden Ate van der Veen (1858-?) en Christina Cecilia Lequin (1862-?).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rheden, overlijdensakten, 1958, aktenummer 52. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-christiaan-van-der-veen-1894-1958/.