Home » Genealogie » Huwelijksakte van Dora Luberta van Meerten (1902-?) en Hendrik Christiaan van der Veen (1894-1958)

Huwelijksakte van Dora Luberta van Meerten (1902-?) en Hendrik Christiaan van der Veen (1894-1958)

Eerste blad van de huwelijksakte van Dora Luberta van Meerten (1902-?) en Hendrik Christiaan van der Veen (1894-1958) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.
Tweede blad van de huwelijksakte van Dora Luberta van Meerten (1902-?) en Hendrik Christiaan van der Veen (1894-1958) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de huwelijksakte weergegeven van Dora Luberta van Meerten (1902-?) en Hendrik Christiaan van der Veen (1894-1958). Het aanstaande echtpaar verscheen op 4 mei 1928 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om een huwelijk aan te gaan.

Hendrik Christiaan van der Veen was vier en dertig jaar oud en timmerman van beroep. Hij was geboren te Amsterdam en woonachtig te Arnhem.1 Hendrik Christiaan was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Ate van der Veen (1858-?) en Christina Cecilia Lequin (1862-?).

Dora Luberta van Meerten was vijf en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Elst en woonachtig te Arnhem.2 Dora Luberta was de meerderjarige dochter van Jan van Meerten (1876-1967) en Johanna van den Brenk (1874-1952).3 Jan was landbouwer van beroep en Johanna zonder beroep. Het echtpaar woonde te Elst.

De afkondiging heeft zonder stuiting plaats gehad op 21 april 1928. Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken: (1) de geboorteakte van de bruidegom, (2) de geboorteakte van de bruid. De bruidsvader en de bruidsmoeder verklaarden beiden met dit huwelijk in te stemmen. Zij waren ook bij de huwelijksplechtigheid aanwezig. Na de vragen van de ambtenaar gaven Hendrik Christiaan en Dora Luberta elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Jan Derk van Meerten (1906-1983), een en twintig jaar oud, landbouwer van beroep, woonachtig te Elst en de broeder van de bruid.4
  2. Gerhardus Bernardus Beeftink (1895-?), drie en dertig jaar oud, lettergieter van beroep en woonachtig te Arnhem.

Voetnoten

  1. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-christiaan-van-der-veen-1894-1958/.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dora-luberta-van-meerten-1902/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1876-en-johanna-van-den-brenk-1874-1952/.
  4. Hij was het broertje van de bruid en getrouwd met Janna Coenen (1916-?).