Home » Genealogie » Huwelijksakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) en Heiltje Jansen (1820-1898)

Huwelijksakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) en Heiltje Jansen (1820-1898)

Eerste blad van de huwelijksakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) en Heiltje Jansen (1820-1898) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Echteld.
Tweede blad van de huwelijksakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) en Heiltje Jansen (1820-1898) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Echteld.
Derde blad van de huwelijksakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) en Heiltje Jansen (1820-1898) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Echteld.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) en Heiltje Jansen (1820-1898) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 7 november 1845 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Echteld om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was Hubartus Dideric van Riemsdijk (1809-1882).

Teunis Willem van Meerten was zes en twintig jaar oud en dienstbaar van beroep. Hij was geboren en woonachtig in de Gemeente Lienden.2 Teunis Willem was de meerderjarige zoon van Jan van Meerten (1786-1871) en Antonia Brouwer (1789-1875). Jan was arbeider van beroep en het echtpaar woonden te Lienden.

Heiltje Jansen3 was vijf en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Echteld.4 Heiltje was de meerderjarige dochter van Gijsbert Jansen (1778-1848) en Cornelia Derksen (1785-1870). Gijsbert was arbeider van beroep en het echtpaar woonden te Echteld.

De huwelijksafkondigingen hebben, zowel in de Gemeente Echteld als de Gemeente Lienden, plaatsgehad op de zondagen 26 oktober 1845 en 2 november 1845. Daar is geen bezwaar tegenop gekomen. De ouders van de comparanten zijn op de bruiloft aanwezig en verklaren hun mondelinge toestemming tot dit huwelijk te geven. Het echtpaar heeft de volgende stukken overhandigd aan de ambtenaar: (1) Een akte van geboorte van de bruidegom, (2) Een akte van geboorte van de bruid, (3) Een certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie. Daarna heeft de ambtenaar de gebruikelijke vragen gesteld en heeft hij na het ‘Ja’-woord dit huwelijk voltrokken.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Jan Brandse (1785-1868), zestig jaar oud, voerman van beroep, oom van de bruidegom en woonachtig te Lienden.
  2. Bart van Merkesteijn (1801-?), drie en veertig jaar oud, smid van beroep en woonachtig te Ochten.
  3. Jan de Hoog (1816-?), negen en twintig jaar oud, kleermaker van beroep en woonachtig te Ochten.
  4. Antonie Angelino (±1773-), twee en zeventig jaar oud, schipper van beroep en woonachtig te Ochten.

De comparanten en de wederzijdse ouders konden de huwelijksakte niet ondertekenen, omdat zij niet konden schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Echteld, huwelijksakten, 1845, aktenummer 9. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-teunis-willem-van-meerten-1819-1875/.
  3. Hier Heijlje Janssen genoemd.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-heiltje-jansen-1820-1898/.