Home » Genealogie » Geboorteakte van Heiltje Jansen (1820-1898)

Geboorteakte van Heiltje Jansen (1820-1898)

Geboorteakte van Heiltje Jansen (1820-1898) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Echteld.

Hierboven wordt de geboorteakte van Heiltje Jansen (1820-1898) weergegeven.1 Op 20 november 1820 om vier uur in de middag verscheen Gijsbert Jansen2 (1778-1848) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Echteld om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was schout Cornelis Riemsdijk (1771-1858). Gijsbert was twee en veertig jaar oud, dagloner van beroep en woonachtig in de Gemeente Echteld. Hij verklaarde dat Heiltje op dinsdag 14 november 1820 om zes uur in de ochtend is geboren. Haar moeder was Cornelia Derksen (1785-1870), negen en dertig jaar oud. Gijsbert deed de aangifte samen met (1) Evert Hermsen (±1757-1821), drie en zestig jaar oud en veldwachter van beroep, en (2) Remmert van den Berg (1797-1874), drie en twintig jaar oud en landman van beroep. De comparant kon de akte niet ondertekenen omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Echteld, geboorteakten, 1820, aktenummer 39. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ze schrijven hier Jansen met twee s-en.