Home » Genealogie » Overlijdensakte van Christina van Zetten (1902-1965)

Overlijdensakte van Christina van Zetten (1902-1965)

Overlijdensakte van Christina van Zetten (1902-1965) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Christina van Zetten (1902-1965) weergegeven.1 Op 10 december 1965 verscheen Johannes Jacobus Mulder (±1899-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam om aangifte te doen van het overlijden van Christina. Johannes Jacobus was zes en zestig jaar oud, aanspreker van beroep en wonende te Amsterdam. Hij verklaarde dat Christina op 8 december 1965 om zes uur in de avond is overleden in de leeftijd van drie en zestig jaar. Christina was zonder beroep, geboren te Echteld en woonachtig te Amsterdam.2 Ze was de echtgenote van Bartus van Meerten (1905-1970) en een dochter van Catrina Alida van Zetten (1878-1949).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1965, aktenummer 59 (van deel 9). Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-christina-van-zetten-1902-1965/.
  3. Haar vader en/of verwekker is onbekend.