Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1832-1833)

Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1832-1833)

Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1832-1833) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1832-1833) weergegeven.1 Op 4 november 1833 verscheen Hendrik van Meerten (1791-1860) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van zijn zoon. De ambtenaar in functie was mr. jr. Paulus Adriaan Beelaers van Oosterwijk (1781-1854). Hendrik was veertig jaar oud, smid van beroep en woonachtig te Utrecht aan de Vrouw Juttestraat Wijk A no. 340. Hij deed de aangifte samen met Joseph Schoonheim (±1798-?), vijf en dertig jaar oud, timmerman van beroep en woonachtig te Utrecht aan de Donkerstraat. Beide aangevers verklaarden dat Gerrit overleden is op 3 november 1833 om drie uur in de middag in de ouderdom van een jaar. Gerrit is geboren en woonachtig te Utrecht.2 De naam van zijn moeder was Elisabeth Fukkink (1802-1865).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1833, aktenummer 1378. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-van-meerten-1832-1833/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.