Home » Genealogie » Overlijdensakte van Geen de Jong (1883-1966)

Overlijdensakte van Geen de Jong (1883-1966)

Overlijdensakte van Geen de Jong (1882-1966) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Geen de Jong (1882-1966) weergegeven.1 Op 2 juni 1966 verscheen Alexander van der Kamp (1913-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om aangifte te doen van het overlijden van Geen. Alexander was drie en vijftig jaar oud en lijkbezorger van beroep. Hij woonde te Rotterdam. Hij verklaarde dat Geen op 1 juni 1966 om half negen in de ochtend is overleden in de leeftijd van vier en tachtig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Ouderkerk aan den IJssel en woonachtig te Rotterdam.2 Hij was weduwnaar van Evertje de Ridder (1883-1956) en een zoon van wijlen de echtelieden Magchiel de Jong (1855-1925) en Adriana de Graaf (1854-1932).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1966, aktenummer 1443. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-geen-de-jong-1882-1966/.