Home » Genealogie » Geboorteakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953)

Geboorteakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953)

Geboorteakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) weergegeven.1 Op 15 januari 1879 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was wethouder François Maximiliaan baron Van der Duyn (1807-1889). Karel Johannes was acht en dertig jaar oud en stukadoor van beroep. Hij verklaarde dat Franciscus op 12 januari 1879 om elf uur ’s avonds is geboren. Zijn moeder was Metje van Meerten (1841-1929).2 Karel Johannes had de volgende twee getuigen meegebracht: (1) Joseph Lodewijk Bieber (1830-1899), zeven en veertig jaar oud en opperman van beroep, en (2) Pieter Jacobus Molier (1832-?), acht en veertig jaar oud en bode van beroep. Beide getuigen woonden te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, geboorteakten, 1879, aktenummer 171. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.