Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Werkendam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874) weergegeven.1 Op 12 november 1874 verscheen Lambertus Aaldert van Meerten (1826-1890) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Werkendam om aangifte te doen van het overlijden van Cornelis. Lambertus Aaldert was acht en veertig jaar oud, koetsier van beroep en schoonzoon van de overledene.2 Hij deed de aangifte samen met Pieter Verdoorn (1835-1897), negen en dertig jaar oud, van beroep subontvanger en wonende te De Werken. Zij verklaarden dat Cornelis op 10 november 1874 om elf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van vier en zeven en zeventig jaar..3 Hij oefende geen beroep uit en was woonachtig te Maurik. Cornelis was weduwnaar van Maria van den Berg (1797-1865)4 en zoon van de wijlen echtelieden Gerrit Vermeer en Hendrina van Zandwijk.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Werkendam, overlijdensakten, 1874, aktenummer 44. Te raadplegen via de website van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena: www.salha.nl.
  2. Lambertus Aaldert was getrouwd met dochter Cornelia Vermeer (1821-1901).
  3. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-cornelis-vermeer-1798-1874/.
  4. Hun huwelijksakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-maria-van-den-berg-1797-1865-en-cornelis-vermeer-1798-1874/.