Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Tweede overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874) weergegeven.1 Op 23 november 1874 werd het overlijdensbericht van Cornelis vanuit het register van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Werkendam door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik overgenomen.2 Hieruit blijkt dat Cornelis op 10 november 1874 te Werkendam in de leeftijd van zeven en zeventig jaar is overleden.3 Cornelis was zonder beroep en geboren en wonende te Maurik. Hij was weduwnaar van Maria van den Berg (1797-1865)4 en zoon van de wijlen echtelieden Gijsbert Vermeer5 en Hendrina van Zandwijk.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, overlijdensakten, 1874, aktenummer 80. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De overgenomen overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-cornelis-vermeer-1798-1874/.
  3. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-cornelis-vermeer-1798-1874/.
  4. De huwelijksakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-maria-van-den-berg-1797-1865-en-cornelis-vermeer-1798-1874/.
  5. Dit moet Gerrit Vermeer zijn.