Home » Genealogie » Huwelijksakte van Maria van den Berg (1797-1865) en Cornelis Vermeer (1798-1874)

Huwelijksakte van Maria van den Berg (1797-1865) en Cornelis Vermeer (1798-1874)

Eerste blad van de huwelijksakte van Maria van den Berg (1797-1865) en Cornelis Vermeer (1798-1874) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.
Tweede blad van de huwelijksakte van Maria van den Berg (1797-1865) en Cornelis Vermeer (1798-1874) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Maria van den Berg (1797-1865) en Cornelis Vermeer (1798-1874) weergegeven.1 Op 10 februari 1819 om tien uur in de ochtend verscheen het echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik. Dit was burgemeester Dirk de Rooij (±1793-1863). De Rooij werd geassisteerd door zijn secretaris Johannes van Ommeren.

Cornelis Vermeer was twintig jaar oud en van beroep boerenknecht. Hij was geboren en woonachtig te Maurik en minderjarige zoon van Garret Vermeer en Hendrika van Schaik, beiden wonende te Maurik.
Maria van den Berg was één en twintig jaar oud, geboren te Ingen en woonachtig te Eck en Wiel.2 Zij was meerderjarige dochter van Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827), beiden wonende te Eck en Wiel.

De zondagse proclamaties hebben plaatsgehad op 24 januari 1819 en 30 januari 1819. Er is geen bezwaar tegen het voorgenomen huwelijk gekomen. Er zijn een drietal stukken overhandigd aan de ambtenaar:

  1. Een extract uit het doopregister van de Hervormde Gemeente te Maurik, waaruit blijkt dat de bruidegom is geboren op 16 (is doorgehaald) september 1798.3
  2. Een Certificaat dat de bruidegom voldaan heeft aan de wet op de Nationale Militie (dienstplicht).
  3. Een extract uit het doopregister van de Hervormde Gemeente te Ingen, waaruit blijkt dat de bruid geboren is op 26 maart 1797.

Hierna verklaart de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in naam van de wet dat Cornelis Vermeer en Maria van den Berg getrouwd zijn.

Als getuigen waren aanwezig:
1. Thomas Janssen (±1757-?), twee en zestig jaar oud.4 2. Willem Berntsen (?) (±1775-?), van beroep assessor van de gemeente en vier en veertig jaar oud.
3. Cornelis Verkerk (±1787-?), twee en dertig jaar en van beroep arbeider.
4. Thomas ? (±1786-?), drie en dertig jaar oud en van beroep veldwachter.

Enkelen hebben verklaard niet te kunnen schrijven omdat ze dat niet geleerd hebben. Daardoor konden ze de akte niet ondertekenen. Alle getuigen zijn woonachtig in de Gemeente Maurik.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, huwelijksakten, 1819, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-maria-van-den-berg-1797-1865/.
  3. Hij is niet op 16 september geboren maar op 11 september.
  4. Beroep is door inktvlekken niet goed leesbaar.