Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Doopinschrijving van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelis Vermeer (1798-1874) weergegeven.1 Cornelis werd op 16 september 1798 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Maurik. Hij was een zoon van Garret Vermeer en Hendrika van Sandwijk (?)2. Als getuige was Aaltje van Ingen aanwezig.3 Cornelis werd geboren op 11 september 1798.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente, Maurik, Doopboek, 1772-1811, D.T.B. 1092.1, bladzijde 59. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. In andere bronnen heet ze Hendrika van Schaik.
  3. Of en hoe Aaltje verwant is aan de doopouders is de auteur (nog) onbekend.