Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelis Timmer (1797-1855)

Overlijdensakte van Cornelis Timmer (1797-1855)

Overlijdensakte van Cornelis Timmer (1797-1855) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis Timmer (1797-1855) weergegeven.1 Op 27 november 1855 verscheen Johan Joost Paltzer (1792-1859) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Cornelis. De ambtenaar in functie was burgemeester Johan Frederik Veeren (1820-1874). Johan Joost was twee en zestig jaar oud en planter van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes van Kuilenburg (1810-1867), vijf en veertig jaar oud en scheerder van beroep. Zij verklaarden dat Cornelis op 26 november 1855 om half vijf in de ochtend is overleden in de ouderdom van acht en vijftig jaar. Hij woonde te Lienden in Wijk M no. 77 en is daar ook geboren.2 Cornelis is gehuwd met Adriana Zaaijer (1800-1863) en een zoon van wijlen de echtelieden Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1855, aktenummer 67. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-cornelis-timmer-1797-1855/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.