Home » Genealogie » Huwelijksakte van Willemina Timmer (1795-1874) en Hendrik van Doorn (1813-1889)

Huwelijksakte van Willemina Timmer (1795-1874) en Hendrik van Doorn (1813-1889)

Huwelijksakte van Willemina Timmer (1795-1874) en Hendrik van Doorn (1813-1889) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Buren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Willemina Timmer (1795-1874) en Hendrik van Doorn (1813-1889) weergegeven.1 Op 16 juli 1850 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Buren om een huwelijk aan te gaan.

Hendrik van Doorn was een jongeman, zeven en dertig en arbeider van beroep. Hij is geboren en woonachtig te Buren.2 Hij was de meerderjarige zoon van Willem van Doorn (±1779-1862) en Elisabeth van Beem (1784-1853). Beiden waren arbeidslieden en woonachtig te Erichem.

Willemina Timmer was een jongedochter, vijf en vijftig jaar oud en winkelierster van beroep. Zij is geboren te Lienden en woonachtig te Erichem.3 Zij was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).4

Het aanstaande echtpaar heeft aangegeven in het huwelijk te willen treden en hebben de volgende zaken overhandigd aan de ambtenaar: (1) Het certificaat dat de afkondigingen gedaan zijn in deze gemeente, (2) de geboorteakte van de bruidegom, (3) het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, en (4) de doopinschrijving van de bruid. Daarna heeft de ambtenaar de formele vragen gesteld, waarna het ‘Ja’-woord heeft geklonken.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Jean Alexandré van Hoogenhouck Tulleken (1795-1879), drie en vijftig jaar oud en particulier.
  2. Heijer Willem Koopman (1778-1855), een en zeventig jaar oud en veldwachter van beroep.
  3. Arnold Niessen (1787-1865), drie en zestig jaar oud en winkelier van beroep.
  4. Martinus Hendrikus van Waaijenberg (1788-1851), twee en zestig jaar en kledermaker van beroep.

Alle getuigen woonde te Buren. Alleen de bruid heeft de akte niet kunnen ondertekenen omdat zij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Buren, huwelijksakten, 1850, aktenummer 6. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-van-doorn-1813-1889/.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-willemina-timmer-1795-1874/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.