Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelia Petronella Greidanus (1871-1960)

Overlijdensakte van Cornelia Petronella Greidanus (1871-1960)

Overlijdensakte van Cornelia Petronella Greidanus (1871-1960) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelia Petronella Greidanus (1871-1960) weergegeven.1 Op 19 januari 1960 verscheen Valentinus Dijkman (1904-1994) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Amsterdam om aangifte te doen van het overlijden van Cornelia Petronella. Valentinus was vijf en vijftig jaar oud en begrafenisondernemer van beroep. Hij verklaarde dat Cornelia Petronella op 18 januari 1960 om half twaalf in de ochtend is overleden in de leeftijd van acht en tachtig jaar. Ze was zonder beroep en geboren te Achtkarspelen, maar voor haar overlijden woonachtig te Amsterdam. Ze was gehuwd geweest met Hendrik van Meerten (1872-1930) en een dochter van wijlen echtelieden Sijtze Greidanus (1843-1914) en Jitske Kuipers (1843-1929).2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1960, aktenummer 187. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Dit echtpaar werd ook besproken in het achtenveertigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw: https://oorsprong.info/het-achtenveertigste-jaargang-van-de-nederlandsche-leeuw-en-telgen-uit-het-geslacht-van-meerten/.