Home » Genealogie » Geboorteakte van Cornelia Petronella Greidanus (1871-1960)

Geboorteakte van Cornelia Petronella Greidanus (1871-1960)

Geboorteakte van Cornelia Petronella Greidanus (1871-1960) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Achtkarspelen.

Hierboven wordt de geboorteakte van Cornelia Petronella Greidanus (1871-1960) weergegeven.1 Op 17 februari 1871 verscheen Sijtze Greidanus (1843-1914) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Achtkarspelen om de geboorte van zijn dochter aan te geven. Sijtze was zeven en twintig jaar oud, van beroep Medicinae Doctor en woonachtig te Buitenpost. Hij verklaarde dat Cornelia Petronella geboren is op 16 februari 1871 om half vier in de nacht te Buitenpost. Zijn vrouw was Jitske Kuipers (1843-1929) die zonder beroep was. Hij deed de aangifte samen met twee getuigen: (1) Jacob Kuipers (1841-1906), negen en twintig jaar oud en van beroep landgebruiker en Bonne Stiksma (1830-1918), veertig jaar oud en klerk van beroep. Beide getuigen woonden te Buitenpost.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Achtkarspelen, geboorteakten, 1871, aktenummer 61. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.