Home » Genealogie » Het negenenveertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het negenenveertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het negenenveertigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1931. In dit jaargang komt één telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Naamsverandering

In Appendix no. 12 wordt nog melding gemaakt van de goedkeuring van een naamsverandering die gepubliceerd is in de Staatscourant. De gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië heeft op 17 september 1931 aan Otto Hendrik van Meerten, de wettige zoon van ir. H.C. van Meerten. Otto Hendrik van Meerten woont de Bandoeng (West-Java) en is geboren te Djember (Oost-Java) op 19 januari 1929. Hij heet voortaan Otto Hendrik van Persijn van Meerten.

Voetnoten