Home » Genealogie » Het achtenveertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het achtenveertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het achtenveertigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1930. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Lambert Evertz. van Meerten

Op bladzijde 189 komt Lambert Evertz. van Meerten voor.1 Lambert is geboren te Gorinchem en grutter, impostmeester van den impost op de grutten, schepen van Gorinchem en burgerkapitein. Hij is overleden ná 13 september 1666. Hij trouwt op 6 oktober 1639 te Gorinchem met Maria Huijbertsdr. Trebellius die eveneens geboren is te Gorinchem. Ze krijgen in ieder geval één zoon met de naam Huijbert van Meerten. Hij werd gedoopt te Gorinchem op 29 juni 1640 en is leerkoper en leerbereider van beroep. Hij is overleden vóór 26 september 1684. Huijbert trouwt op 6 mei 1664 met Eva Brouwer. Eva is gedoopt te Gorinchem op 13 november 1644 en compareerde als weduwe op 26 september 1684 voor notaris Johannes Brouwer te Gorinchem. Eva was de dochter van Jan Huijbertsz. Brouwer en Aeltien Ariaensdr. Achter dit echtpaar staat ‘1 van Ned. Patr. 1914’.

Cornelia Petronella Greidanus

Op bladzijde 379 wordt Cornelia Petronella Greidanus besproken.2 Zij was een dochter van dr. Sytze Greidanus (1843-1914)3 en Jetske (Ifitr) Kuipers (1843-1929). Cornelia Petronella Greidanus werd op 16 februari 1871 geboren te Buitenpost en trouwde op 28 december 1905 met Hendrik van Meerten. Hendrik is geboren op 19 april 1872 te Utrecht en was ‘Leeraar Fransch en handelscorrespondentie’ aan de Bijzondere Middelbare Handelsdagschool te Amsterdam. Hij was een zoon van Hendrik van Meerten en Catharina Elisabeth ter Hoeve.

Naamsverandering

In Appendix no. 6 wordt nog melding gemaakt van een naamsverandering die gepubliceerd is in de Staatscourant. Het gaat om een verzoek van H.C. van Meerten uit Djember (Oost-Java). Hij verzocht aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië om zijn minderjarige en wettige zoon Otto Hendrik van Meerten voortaan Otto Hendrik van Persijn van Meerten te noemen.

Voetnoten

  1. Het betreft het zesde nummer van de achtenveertigste jaargang.
  2. Het betreft het twaalfde nummer van de achtenveertigste jaargang.
  3. Sytze promoveerde in 1866 magna cum laude aan de Universiteit te Leiden op een proefschrift met als titel ‘Chirurgische waarnemingen’. Hij schreef in 1904 twee interessante boekjes met als titel ‘De leer van Malthus een leugen’ en ‘Geneeskundig onderzoek vóór het Huwelijk een zedelijke verplichting’ en lijkt zich daarmee verdiept te hebben in het sociaal darwinisme.