Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cijbertje Timmer (1788-1853)

Overlijdensakte van Cijbertje Timmer (1788-1853)

Overlijdensakte van Cijbertje Timmer (1788-1853) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cijbertje Timmer (1788-1853) weergegeven.1 Op 8 maart 1853 verscheen Johannes Timmer voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn tante. De ambtenaar in functie was burgemeester Willem Jakob van Brakell (1818-1902). Johannes was negen en twintig jaar oud, planter van beroep en neef van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Hendrik van Meerendonk (1791-1864), een en zestig jaar oud en veldwachter van beroep. Zij verklaarden dat Cijbertje op 8 maart 1853 om half negen in de ochtend is overleden in de leeftijd van ruim drie en zestig jaar. Ze was zonder beroep en geboren en woonachtig te Lienden.2 Cijbertje was de weduwe van Roelof van Meerten (1779-1831) en een dochter van wijlen de echtelieden Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1853, aktenummer 23. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-cijbertje-timmer-1788-1853/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.