Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cijbertje Timmer (1788-1853)

Doopinschrijving van Cijbertje Timmer (1788-1853)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cijbertje Timmer (1788-1853) weergegeven.1 Cijbertje werd op 28 december 1788 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 18 december 1788. Zij was een dochter van Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822). Als doopgetuige was Woutertje van der Meij (?-?), de huisvrouw van Jacob Timmer (?-?), aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 35. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jacob was mogelijk de broer van Cornelis.