Home » Genealogie » Geboorteakte van Catharina van der Heijden (1867-1868)

Geboorteakte van Catharina van der Heijden (1867-1868)

Geboorteakte van Catharina van der Heijden (1867-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Catharina van der Heijden (1867-1868) weergegeven.1 Op 27 juli 1867 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Karel Johannes was zes en twintig jaar oud, stukadoor van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Catharina op 26 juli 1867 om tien uur ’s avonds is geboren. Haar moeder was Metje van Meerten (1841-1929).2 Karel Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Tobias Adam (±1839-?), acht en twintig jaar oud en huisschilder van beroep, en (2) Nicolaas Hendrik van den Berg (±1840-?), zeven en twintig jaar oud en timmerman van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, geboorteakten, 1867, aktenummer 1793. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.