Home » Genealogie » Overlijdensakte van Anna Stunnenberg (1862-1959)

Overlijdensakte van Anna Stunnenberg (1862-1959)

Overlijdensakte van Anna Stunnenberg (1862-1959) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Anna Stunnenberg (1862-1959) weergegeven.1 Op 24 december 1959 verscheen Gerrit Willem Bouwhuis (1917-1977) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel. Gerrit Willem was twee en veertig jaar oud en directeur van de begrafenisonderneming. Hij verklaarde dat Anna op 24 december 1959 om half acht in de avond is overleden in de leeftijd van zeven en negentig jaar. Anna was zonder beroep, geboren te Kesteren2 en woonachtig te Tiel. Ze was weduwe van Leendert van Eck (1859-1906)3 en de dochter van wijlen echtelieden Peter Stunnenberg (1836-1913) en Gerritje van Meerten (1836-1904).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Tiel, overlijdensakten, 1959, aktenummer 261. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De geboorteakte van Anna is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-anna-stunnenberg-1862-1959/.
  3. De huwelijksakte van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-anna-stunnenberg-1862-1959-en-leendert-van-eck-1859-1906/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.