Home » Genealogie » Overlijdensakte van Adrianus Johannes Post (1871-1949)

Overlijdensakte van Adrianus Johannes Post (1871-1949)

Overlijdensakte van Adrianus Johannes Post (1871-1949) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Doetinchem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Adrianus Johannes Post (1871-1949) weergegeven.1 Op 2 mei 1949 verscheen Jan Willem Vels (1909-1987) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Doetinchem om aangifte te doen van het overlijden van Adrianus Johannes. Jan Willem was veertig jaar oud en timmerman van beroep. Hij gaf aan dat Adrianus Johannes op 30 april 1949 om één uur in de middag is overleden in de gemeente Doetinchem. Adrianus Johannes was zeven en zeventig jaar oud en voor het overlijden zonder beroep. Hij is geboren te Tiel en een echtgenoot van Mina Stunnenberg (1869-1960).2 Adrianus Johannes was de zoon van de wijlen echtelieden Adrianus Johannes Post (1837-1917) en Maaike de Bie (1827-1905).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Doetinchem, overlijdensakten, 1949, aktenummer 100. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De huwelijksakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-mina-stunnenberg-1869-1960-en-adrianus-johannes-post-1871-1949/.