Home » Recensie » Mart-Jan Paul en Jan Hoek schrijven een boek over betekenis van Gods spreken voor Schriftgezag en Schriftuitleg

Mart-Jan Paul en Jan Hoek schrijven een boek over betekenis van Gods spreken voor Schriftgezag en Schriftuitleg

Uit de Bijbel weten we dat God spreekt tot mensen. Maar hoe kunnen wij Gods stem verstaan en welke middelen gebruikt Hij daarvoor? Daarover gaat het onlangs verschenen boek ‘Een stem uit de hemel’ van oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul en systematisch theoloog prof. dr. Jan Hoek. Een waardevolle studie over het spreken van God in/en de Bijbel.

Vorige maand verscheen bij uitgeverij De Banier het boek ‘Een stem uit de hemel – Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd’. De auteurs zijn Mart-Jan Paul en Jan Hoek.1 Het betreft een grondige studie naar de betekenis van Gods spreken voor Schriftgezag en Schriftuitleg. Na een inleiding gaat het in de hoofdstukken twee tot en met acht over het spreken van God in zowel OT als NT. Er is veel aandacht voor het eerste bijbelboek, Genesis. Uit de omschrijving kunnen we opmaken dat de geleerden Genesis lezen vanuit het klassieke scheppingsgeloof. Het boek gaat onder andere verder met een hoofdstuk over Gods spreken in zowel de Schrift als in de schepping (hoofdstuk 10). Er wordt stilgestaan bij moderne wetenschappelijke verklaringen (zoals neurofysiologische verklaringen) én er is aandacht voor het oude Midden-Oosten, de context waarin het Oude Testament ontstaan is. Om niet meer te noemen: er wordt stilgestaan bij verschillende inspiratietheorieën en over de plaats van de hermeneutiek. In een tijd waarin ook minder- of niet-Schriftgetrouwe boeken verschijnen over het spreken van God is het goed dat de auteurs het thema opgepakt en dit uitgewerkt hebben in een boek van ruim 400 pagina’s. Dat de auteurs daarbij niet over een nacht ijs gegaan zijn blijkt wel uit het aantal geraadpleegde bronnen.

Deze week ontvingen we van de uitgever een recensie-exemplaar. Begin volgend jaar hopen we een recensie te schrijven voor deze website. We hopen natuurlijk dat u dit boek voor die tijd al zelf gelezen heeft. Het boek zal ook te koop worden aangeboden in de nog op te richten webshop van Fundamentum. Tot die tijd verwijzen wij u, voor de aanschaf van het boek, graag door naar de website van De Banier.2

Voetnoten

  1. De auteurs zijn bekenden voor lezers van deze website. Zie resp. https://oorsprong.info/author/martjan_paul/ en https://oorsprong.info/author/jan-hoek/.
  2. https://www.debanier.nl/een-stem-uit-de-hemel.