Home » Genealogie » Maria van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Cornelia Vonk van Lienden (1803-?) en Dirkje Vonk van Lienden (1803-?)

Maria van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Cornelia Vonk van Lienden (1803-?) en Dirkje Vonk van Lienden (1803-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van de tweeling Cornelia Vonk van Lienden (?-?) en Dirkje Vonk van Lienden (?-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Maria van Meerten (?-?) aanwezig.2 Cornelia en Dirkje waren de dochters van Jan Vonk van Lienden (1768-1833) en Catharina van der Heijden (1776-1829). Cornelia en Dirkje werden op 1 januari 1804 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en zijn geboren op 25 december 1803.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 58. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Wie deze Maria was en hoe zij verwant was aan de doopouders is de auteur (nog) onbekend.