Home » Genealogie » Doopinschrijving van Koba van Meerten (1803-1857)

Doopinschrijving van Koba van Meerten (1803-1857)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Koba van Meerten (1803-1857) weergegeven.1 Koba werd op 10 juli 1803 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 24 juni 1803. Koba was een dochter van Klaas van Meerten (?-1804) en Maria van den Berg (1760-1832). Als doopgetuige was Koba2 van Meerten (±1770-1852) aanwezig.3 Koba was de huisvrouw van Jan van Veenendaal (±1768-1834).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 57. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jacoba genoemd.
  3. Jacoba van Meerten was het zusje van Klaas.