Home » Genealogie » Maria van den Berg (1760-1832) als doopgetuige aanwezig bij doop Johanna Verschuijl (1793-1861)

Maria van den Berg (1760-1832) als doopgetuige aanwezig bij doop Johanna Verschuijl (1793-1861)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Johanna Verschuijl (1793-1861) weergegeven.1 Als doopgetuige was Maria van den Berg (1760-1832) aanwezig. Maria was de echtgenote van Claas van Meerten (?-1804). Johanna was een dochter van Arien Verschuijl (?-1822) en Roelofke Cornelisse (?-?). Johanna werd op 24 november 1793 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 15 november 1793.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 38. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.