Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jantje van Haaren (1794-1806)

Doopinschrijving van Jantje van Haaren (1794-1806)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Jantje van Haaren (1794-1806).1 Jantje werd op 6 april 1794 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Zij is geboren op 29 maart 1794. Haar vader was Dirk van Haaren (±1754-1819) en haar moeder was Jantjen2 van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Trijneke van Keulen (?-1831) aanwezig, Trijneke3 was de huisvrouw van Jasper van Eck (±1746-1808).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 39. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jannetje of Jantje genoemd.
  3. Ook wel Trijntje genoemd.