Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jantje van Haaren (1793-?)

Doopinschrijving van Jantje van Haaren (1793-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Jantje van Haaren (1793-?).1 Jantje werd op 17 maart 1793 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Zij is geboren op 10 maart 1793. Haar vader was Dirk van Haaren (±1754-1819) en haar moeder was Jantje2 van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Trijneke van Keulen (?-1831) aanwezig, Trijneke3 was de huisvrouw van Jasper van Eck (±1746-1808). Hoogstwaarschijnlijk is Jantje in haar babyjaren overleden omdat er in 1794 opnieuw een ‘Jantje’ in dit gezin wordt geboren.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 37. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jannetje of Jantjen genoemd.
  3. Ook wel Trijntje genoemd.