Home » Artikelen geplaatst door Rafael Benjamin

Auteursarchief: Rafael Benjamin

Kritische bespreking door drs. Rafael Benjamin van de bundel ‘Inzicht’ – Deel 2

Noot van de redactie: De redactie denkt anders anders dan de auteur betreffende het klimatologische vraagstuk en sommige andere thema’s. Desondanks danken wij drs. Rafael Benjamin hartelijk voor het uitgebreide werk dat hij in zijn recensies heeft gestoken. Het eerste deel van de recensie is hier te vinden.

Gezien het nog altijd, ook in Schriftgelovige kringen, helaas overheersende idee, dat het nieuwe altijd ook het betere is, is het goed dat er een bundel verschenen is over het bovenstaande thema, ondanks dat de meeste gedachten in het verleden ook al zijn geuit. Ook hierom is dit goed, gezien de stroom van theïstisch-evolutionistische publicaties van de tegenstander waarmee getracht wordt twijfel en ongeloof te zaaien onder de christenen en hun kinderen. De inleiders nemen dit gevaar van het ontstaan van verwarring ook al waar blijkens p. 7 van het ‘Woord vooraf’.

Mocht dit tweede deel niet leesbaar zijn via deze pdf-viewer, dan kunt u het artikel via deze link downloaden.

Kritische bespreking door drs. Rafael Benjamin van de bundel ‘Inzicht’ – Deel 1

Noot van de redactie: De uitspraken (ook richting personen) in deze kritische recensie liggen voor rekening van de auteur van deze gastbijdrage. Deze worden niet altijd noodzakelijk door de redactie van ‘Oorsprong’ onderschreven. Omdat we geen enkele kritiek schuwen, en het een reactie op de bundel ‘Inzicht’ betreft, plaatsen we deze bijdrage wel op deze website.

Ik heb mijn kritische bespreking van de bundel ‘Inzicht’ in tweeën gedeeld, met als eerste deel alleen maar de bijdrage van dr. Henk Jochemsen. Dit, omdat het mij bij het schrijven duidelijk werd, dat ik wel zoveel aanmerkingen erbij had, dat de verhoudingen een beetje scheef zijn geraakt. Oorzaak hiervan is, dat Jochemsen een leerling is van Egbert Schuurman. Wie Jochemsen wil begrijpen moet Schuurman erbij betrekken. En dat deed ik graag en grondig, temeer daar laatstgenoemde zelf om tegenspraak heeft gevraagd (zie hiervoor een voetnoot hierna).

Deel II, met daarin alle andere bijdragen uit de bundel ‘Inzicht’ besproken, zal uiteraard later volgen. Ik heb er al het meeste van af.

Mocht dit eerste deel niet leesbaar zijn via deze pdf-viewer, dan kunt u het artikel via deze link downloaden.