Home » Genealogie » Doopinschrijving van Steven van Haaren (1777-1843)

Doopinschrijving van Steven van Haaren (1777-1843)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Steven van Haaren (1777-1843).1 Steven werd gedoopt op 20 juli 1777 en is geboren op 19 juli 1777. Zijn vader was Dirk van Haaren (±1754-1819) en zijn moeder was Janetjen2 van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Joosje van Eck (±1749-1818) aanwezig, Joosje was de huisvrouw van Jan de Rooij (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 9. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jantje(n) genoemd.