Home » Abortus » It’s a Girl – Trailer van een indrukwekkende documentaire

It’s a Girl – Trailer van een indrukwekkende documentaire

In China en India, maar ook in andere delen van de wereld, worden er veel meisjes geaborteerd, slechts vanwege het feit dat zij een meisje zijn. Hoewel uit de berichtgeving blijkt dat het beter gaat in deze landen1, blijft het feit bestaan dat meisjes minder waarde hebben en daardoor sneller geaborteerd worden. Hieronder wordt de trailer van de indrukwekkende documentaire ‘It’s a Girl’ weergegeven. Met dank aan de filmmakers kunnen we deze trailer delen.

Voetnoten

  1. Zie bijvoorbeeld resp. https://www.rd.nl/artikel/1026033-primeur-china-bedrijf-start-regeling-om-geboortes-te-stimuleren en https://www.rd.nl/artikel/987499-steeds-minder-meisjes-geaborteerd-in-india.